top of page

หมดปัญหาเรื่องการดูแล

เพราะเราให้บริการ 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์  หมดกังวลเรื่องคนดูแลลากิจ ลาป่วย  บุคลากรผ่านการอบรมและได้มาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ

Seniors Socializing

ทำไมอัคราจึงแตกต่าง....

DSC_5695_edited.jpg

- สามารถทดลองอยู่ก่อนตัดสินใจทำสัญญาระยะยาวได้ 

อัตราค่าบริการ
Premier room เริ่มต้น 55,000 บาท
รายวัน 3,500 บาท/วัน  (1-5 วัน)
               2,500 บาท/วัน  (6-10 วัน)
               2,000 บาท/วัน  (11 วันขึ้นไป)
 
Standard room  เริ่มต้น 31,000 บาท 
รายวัน 2,500 บาท/วัน  (1-5 วัน)
               2,000 บาท/วัน  (6 วัน ขึ้นไป)
             
Day care 1,500 บาทต่อวัน

*กรณีให้อาหารทางสายยางคิดเพิ่ม 6,000 บาท
** ไม่รวมค่าแพมเพริส หรือ อุปกรณ์เพิ่มเสริม เช่น อ๊อกซิเจน
*** ทดลองอยู่ฟรี (ฟรีค่าห้อง 1 สัปดาห์)

DSC_2923_edited.jpg

สิ่งที่รวมในค่าบริการ

 1. การดูแลทั่วไป เช่น การดูแลด้านความสะอาดร่างกาย การบริหารยา เสื้อผ้าและเครื่องนอน

 2. กายภาพบำบัดพื้นฐาน ป้องกันข้อติด สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

 3. แพทย์เยี่ยมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

 4. ค่าห้องพักและผู้ดูแล 

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

 • อุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลือง เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 

 • ค่าทำแผลและหัตถการต่างๆ เช่น ใส่สายทางจมูก เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เจาะน้ำตาล

 • กายภาพบำบัดขั้นสูง (ฝึกยืน เดิน ฝึกกลืนและพูด)

 • ผู้ป่วยเจาะคอ ใส่สายให้อาหาร 

 • อ๊อกซิเจน เครื่องดููดเสมหะ 

 • กรณีญาติร่วมพักด้วย

DSC_2979_edited.jpg
Black & White Magazines

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและคนไข้

 2. ประวัติการรักษาโดยย่อ

 3. ใบรับรองแพทย์ ระบุไม่มีโรคติดต่อทางเดินหายใจระยะแพร่กระจายได้ ประวัติการฉีดวัคซีน ทุกชนิดโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่

 4. ค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน

 5. ยาที่ใช้เป็นประจำ

bottom of page