โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ โรคที่หลอดเลือดในสมอง แตก หรือ ตีบ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของ “อัมพฤกษ์, อัมพาต”

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จุดประสงค์สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุด ในผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการบกพร่องม...

ก่อนที่จะเกิด โควิท-19 ระบาด บนโลกเราเคยเจอการระบาดใหญ่ของโรคในทางเดินหายใจมาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งเราสามารถผ่านมันไปได้

ไข้หวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในโรคทางเดินหายใจ อาการโดยทั่วๆ ไปจะคล้ายไข้หวัดแต่อาการรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ซึ่งอันที่จริงโรคไข้หวั...

          Trancranial magnetic stimulation (TMS) คือ การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นที่สมอง เส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI 
          การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า ช...

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

1. ใช้บริการในศูนย์โดยไม่มีค่าบริการได้7 วันเท่านั้น หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางศูนย์ขอคิดค่าบริการตามปกติ

2. วางเงินประกัน 40,000 บาท และรับเงินคืนเต็มจำนวน เมื่อมารับคนไข้กลับ

3. ใช้บริการได้เฉพาะห้องรวมเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งเต...

โรคลมแดด หรือที่เรียกว่า ฮีทสโตรก (Heat Stroke) สามารถเกิดได้ทุกคนในทุกวัย ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน และเป็นอาการที่ทำให้เสียชีวิตได้ ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ผู้สูงอายุระบบประสาทส่วนกลางเริ่มเสื่อมลง ทำให้ประสิทธิภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างก...

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปนั้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเผาผลาญลดลง มวลกล้ามเนื้อจะเริ่มลดลง น้ำหนักมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น นอกจากการดูแลเรื่องโภชนาการแล้ว อีกวิธีที่ช่วยเรื่องสุขภาพคือ การได้รับวิตามิน และสารอาหารอย่างเพียงพอ สำหรับผู้สูงอายุควรได้รับวิตาม...