โรคหลอดเลือดหัวใจมีทางหายขาดหรือไม่

ทำอย่างไรจึงจะหาย คำถามเหล่านี้เป็นคำถามยอดนิยมที่ผู้ป่วยและญาติต้องการคำตอบทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ อัครา แคร์ นำบทสัมภาษณ์ นพ. ศิรพัชร์ พูนวุฒิกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด มานำเสนอ

"โรคหลอดเลือดหัวใจมีทา...

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหัวใจล้มเหลว ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเหมือนกัน เพียงแต่แยกกันไปตามอาการที่เกิด จากข้อมูลกรมควบคุมโรค ในปี 2557 สำหรับประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดท...

Please reload

Featured Posts

การจัดพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

May 15, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts