top of page
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

10 WAYS TO STAY HEALTHY TILL 100

Mat 15,2018

         สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือ มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 20% ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 สำหรับครอบครัวของคนไทยเป็นครอบครัวที่มีการอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 รุ่น ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care ร่วมกับพันธมิตร เวปไซต์ home1click.com จัดทำบทความนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงวัย

อ่านต่อ-->

โรคหลอดเลือดสมอง

Vitamins and pills

กายภาพบำบัดกับโรคหลอดเลือดสมอง

พบกันเร็วๆ นี้

โภชนาการกับผู้สูงอายุ

์พบกันเร็วๆ นี้

Nutritionist Smiling
bottom of page