top of page
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น 
และกายภาพบำบัดครบวงจร
โทร. 086-318-2604, 097-101-4082
IMG_2773_edited.jpg
DSC_5689_edited.jpg
IMG_2313_edited.jpg
IMG_2295_edited.jpg
IMG_2258_edited.jpg
IMG_2449_edited.jpg
IMG_2711_edited.jpg
36980995_1649101415199261_86812187016277
DSC_9097_edited.jpg
ยิ้ม_edited.jpg

ใส่ใจ มากกว่า

IMG_2773.JPG

ใส่ใจ มากกว่า...ด้วยแพทย์เฉพาะทางประจำศูนย์ฯ ทั้งด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจ,
อายุรแพทย์ระบบประสาท
และดูแลต่อเนื่องด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด 

เหมือนอยู่บ้าน มากกว่า

DSC_2883_edited.jpg

เหมือนอยู่บ้าน มากกว่า...ด้วยความตั้งใจตั้งแต่ เริ่มออกแบบก่อสร้างอาคาร ให้เหมาะสำหรับการพักและดูแลผู้สูงอายุ การจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆให้ผู้ป่วยระยะพักฟื้น 4 ด้าน คือ

1. การมองเห็น

2. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
3. ความสะอาด

4. บรรยากาศ

ดูแล มากกว่า

DSC_9091_edited.jpg

ดูแล มากกว่า...ด้วยทีมพยาบาล
ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ซึ่งถูกคัดเลือกแล้วอย่างมั่นใจ
เพื่อคุณภาพในการดูแล
ที่ไว้วางใจได้ตลอด 24 ชม.

คุ้มค่า มากกว่า

Stacks of Coins

ถ้าหากลองคำนวน
เปรียบเทียบในระยะยาว
ที่อื่นจะคำนวณคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายแบบราคาคงที่
ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก


แต่ที่อัคราแคร์ เราคิดคำนวนค่าบริการตามรายการจริงที่ให้บริการช่วยตัดรายการลดค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้
ส่งผลให้จ่ายถูกลง
คุ้มค่ามากกว่า ในระยะยาว

รวดเร็ว มากกว่า

map1.jpg

รวดเร็ว มากกว่า...ด้วยสถานที่ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อัคราแคร์
อยู่ใกล้โรงพยาบาลนครธน
เพียง 1.1 กม. จึงมั่นใจได้เลยว่า หากมีเหตุฉุกเฉิน เราสามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้
ภายใน 3 นาที

ใกล้ชิด มากกว่า

Image by LinkedIn Sales Solutions

ใกล้ชิด มากกว่า
เสมือนได้อยู่ใกล้ๆ คนที่คุณรัก
ด้วยระบบรายงาน ผลการตรวจเช็คร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบที่มีเฉพาะที่อัคราแคร์เท่านั้น
ทำให้คุณสามารถติดตามดูสรุปผลการตรวจร่างกายประจำวันของผู้ป่วย ผ่านทางsmart phone หรือ tablet ได้ตลอด 24 ชม.

ทีมแพทย์เฉพาะทาง ประจำศูนย์อัคราแคร์

DSC_9215.jpg

น.พ. คมเสก  พรหโมปกรณ์

Rehabilitation physician

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (ศุกร์)

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี

BeautyPlus_20171217230418_save.jpg

น.พ. ศิรพัชร์ พูนวุฒิกุล

Cardiologist

อายุรแพทย์โรคหัวใจ (อังคาร)

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2728_edited.jpg

น.พ. เหมริน พิพัฒน์ผจง

Neurologist

อายุรแพทย์ระบบประสาท (พฤหัส)

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย