PROGRAMS & SERVICES

บริการพักฟื้นหลังผ่าตัด

ให้บริการระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น เช่น หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมทั้งทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมแพทย์สั่ง

กิจกรรมกระตุ้นสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม

เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และต้องการชะลอให้เสื่อมลงช้าที่สุด

ดูแลผู้ป่วยระยะยาว

เหมาะสำหรับผู้ปวยติดเตียงและผู้ป่วยซับซ้อนที่ต้องการการดูแลศักยภาพสูงอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ เช่น ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือใช้เครื่อง BiPAP

ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร

ด้วยทีมงานสหวิชาชีพ โดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพและกิจกรรมบำบัด และโภชนากร

©2017 by The Akkara care. Proudly created with Wix.com