PROGRAMS & SERVICES

บริการรายเดือน

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลหรือกายภาพบำบัดระยะยาว

บริการพักฟื้นระยะสั้น

ให้บริการระยะสั้น (1-14 วัน) เหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น เช่น หลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องให้ยาทางหลอดเลือดดำ หรือกรณีที่ญาติติดภารกิจเป็นช่วงสั้น ๆ

บริการรายวัน

ให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ เหมาะสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้ และต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางศูนย์

บริการรถรับ-ส่ง ตรวจตามแพทย์นัด

คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทางตามจริง และค่าผู้ดูแล (ในกรณีญาติไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง)

©2017 by The Akkara care. Proudly created with Wix.com