Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

กายภาพบําบัดกับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ โรคที่หลอดเลือดในสมอง แตก หรือ ตีบ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ เรียกกันทั่วไปว่า “ภาวะเลือดออกในสมอง” หรือ “ภาวะสมองขาดเลือด” ซึ่งเป็นสาเหตุของ “อัมพฤกษ์" หรือ "อัมพาต”

อาการของผู้ป่วยจะหลากหลายอาการ ตามความรุนแรงของสมองได้รับความเสียหาย ในคนไข้แต่ละคนจะแสดงอาการแตกต่างกันไปเช่น หากสมองส่วนควบคุมการพูดได้รับผลกระทบ ผู้ป่วยเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ไม่สามารถพูดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หรือหากศูนย์การใช้ภาษาได้รับความเสียหายก็อาจจะไม่เข้าใจภาษาที่เราพูด อาการจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสมองส่วนใดที่ได้รับผลกระทบ

กายภาพบำบัดจึงมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูร่างกาย การที่จะให้การฟื้นฟูประสบความสำเร็จมากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกติให้มากที่สุด จะต้องมีการวางแผนโดยบุคลากรที่เข้ามามีบทบาทหลักๆ คือ แพทย์อายุรกรรม แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ( อ่านเรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้ที่ : https://bit.ly/37LwmeV )

การกายภาพบำบัด จะเป็นการวางแผนร่วมกันของทีมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน โดยจะแบ่งไปตามอาการของผู่ป่วย โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดำเนินการการกายภาพบำบัด เช่น

  • การฝึกกล้ามเนื้อ จะมีทั้งการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งจะใช้ทั้งนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด

  • การกลืน กรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง อาจเกิดความรำคาญได้ การฝึกนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทานอาหารได้เอง รับรู้รสชาติที่ตนชอบได้ ( อ่านเรื่อง การฝึกกลืนได้ที่ : https://bit.ly/39ULoiZ )

  • การทรงตัว เป็นผลมาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้การยืนการเดินไม่เหมือนเดิม การฝึกการทรงตัวเป็นการช่วยไม่ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองล้ม

  • การเดิน อาจเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายใหญ่สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่สามารถกลับมาเดินได้ด้วยตัวเอง

  • การหยิบจับสิ่งของต่างๆ จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การเขียน การติดกระดุม การฝึกนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม

ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการกาบภาพบำบัด นอกจากนี้เรื่องสถานที่ อุปกรณ์ ต่างๆ ก็มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตปกติ

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีหลายแห่งที่เปิดให้บริการ ศูนย์ฯที่ดีนั้น ควรพร้อมด้วยทีมแพทย์มีความชำนาญ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรม สภาพแวดล้อมที่ดี ที่อยู่อาศัยที่ถูกออกแบบมาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care มีพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด สามารถให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีสถานที่ที่พร้อมสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุ สามารถเข้าเยี่ยมเวปไซต์ของศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ Akkara Care ได้ที่ www.akkaracare.com หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082