Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต้องดูอะไร

ปัจจุบันี้สังคมไทยเข้าสู่สังผู้สูงวัย ทำให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปิดใหม่มากมาย แต่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานนั้นมีไม่มาก และเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุจากศูนย์ดูแลผิดกฏหมาย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูก ไม่ได้มาตรฐาน

การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ยิ่งต้องใส่ใจในการเลือกให้มาก เรื่องที่ควรพิจารณา ได้แก่


  • สภาพแวดล้อมที่พัก ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้ศุงอายุ อย่าลืมว่าผู้สูงอายุไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล้ว ดังนั้นการออกแบบที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง (อ่านเรื่อง การออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุได้ที่ : https://bit.ly/3HsP4pa )


  • แพทย์ผู้ดูแล ควรเลือกศูนย์ที่มีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุ หลายๆครั้งที่พบในการโฆษณาว่ามีแพทย์ดูแล แต่ไม่มีการระบุว่าเป็นแพทย์ทางด้านใด ดังนั้นควรเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีแพทย์เฉพาะทางในการดูแล


  • นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด การที่ผู้สูงอายุ ที่เข้าพักที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อาจยังไม่มีความคุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ การมีนักกิจกรรมบำบัด คอยช่วยดูแล ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ช่วยให้คุ้นเคยกับสถานที่ และยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้สมอง เป็นการป้องสมองเสื่อมอีกทาง และยิ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีความจำเป็นที่ต้องทำการกายภาพบำบัด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้นักกายภาพบำบัด


  • พยาบาลผู้ดูแลและบุคลากร ควรเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีพยาบาลวิชาชีพช่วยดูแลผู้สูงอายุ จะช่วยให้การดูแลถูกต้องตามมาตรฐาน บุคลากรที่อยู่ในศูนย์ ควรมีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ เพราะเป็นคนที่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุมากที่สุด

  • ทำเลที่ตั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ควรตั้งอยู่ใกล้สถานพยาบาล เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือนัดพบแพทย์ จะสามารถเดินทางได้สะดวก
จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เหนือสิ่งอื่นใด เราควรเข้าดูสถานที่จริงด้วยตัวเอง ได้พูดคุยกับบุคลากรของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แล้วค่อยตัดสินใจ


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อัคราแคร์ พร้อมด้วยสานที่ แพทย์เฉพาะทางดูแล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด บุคลากรที่พร้อมให้การดูแลผู้สูงอายุ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 บางขุนเทียน อยู่ใกล้โรงพยาบาลนครธน เพียง 5 นาที เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ได้รับใบอนุญาต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เข้าชมสถานที่จริง ได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082 หรือเวปไซต์ www.akkaracare.com