Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

กิจกรรมบำบัด กับ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษาหรือฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น ต้องใช้บุคลากรหลายฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุด หนึ่งในทีมฟื้นฟูที่มีส่วนร่วมอย่างมากแต่ไม่เป็นที่พูดถึงกันมากนักคือ นักกิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

มีเป้าหมายคือ ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเกิดความเสียหายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การทรงตัว การมอง การสื่อสารต่างๆ

กิจกรรมบำบัด จะทำงานร่วมกับการกายภาพบำบัดเป็นหลัก โดยจะเน้นช่วงบนของร่างกายเป็นหลัก เป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การฝึกกล้ามเนื้อใบหน้า ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเรื่องการออกเสียง การพูด หรือการใช้รสหวานแตะที่ลิ้นเพื่อให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อลิ้นเพื่อเป็นการฝึกกลืน (อ่านเรื่อง

ทำไมต้องฝึกการกลืนอาหาร ได้ที่ : https://bit.ly/3rQ1Qaq )กิจกรรมบำบัดไม่เพียงแค่ด้านร่างกายแต่ต้องฟื้นฟูการรับรู้ความรู้สึกด้วย การฝึกให้ผู้ป่วยรับหรือแปลผลสิ่งเร้าที่มากระตุ้นประสาทสัมผัสได้ใหม่ เช่น การเพิ่มความสามารถในการรับความรู้สึกรับสัมผัส โดยให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่มีขนาด รูปทรง และพื้นผิวต่าง ๆ เช่น เรียบ หยาบ เป็นต้น

การใช้อุปกรณ์ช่วยในกิจกรรมบำบัด เช่น การกำลูกบอล การหยิบจับวัตถุต่างๆ การเคลื่อนไหวหนึ่งการเคลื่อนไหว จะมีการเคลื่อนไหวย่อยๆอยู่ในนั้น

ความถี่ในการทำ ควรทำให้มากที่สุดเท่าที่สามารถและควรทำเป็นเซ็ท แต่ควรหยุดเมื่อรู้สึกเจ็บ มิเช่นนั้นหากได้รับบาดเจ็บต้องหยุดกิจกรรมจนกว่าจะหายเจ็บ ในแต่ละสัปดาห์นักกิจกรรมบำบัดจะเป็นผู้กำหนดว่าควรมาทำกี่วันต่อสัปดาห์

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วงเวลาสำคัญในการฟื้นฟูจะอยู่ในช่วง 3-6 เดือน หลังจากเกิดโรค ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่สมองจะฟื้นตัวได้ดีที่สุด แต่หลังจาก 6 เดือนไปแล้ว สมองก็ยังสามารถฟื้นตัวได้แต่อาจจะมีอัตราที่ช้ากว่าช่วงแรกที่เกิดอาการ ถ้าได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญในการฟื้นฟู คือ จิตใจของคนไข้ โดยญาติหรือคนในครอบครัว ต้องให้กำลังใจและญาติควรอยู่ร่วมในเวลาทำกิจกรรมบำบัด เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเรียนรู้ สำหรับกลับไปทำด้วยตัวเองที่บ้านได้

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำเป็นต้องใช้บุคลลากรหลายส่วนร่วมกัน (อ่านเรื่อง

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้ที่ : https://bit.ly/3MtBjrf)


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care มีพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด สามารถให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีสถานที่ที่พร้อมสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุ สามารถเข้าเยี่ยมเวปไซต์ของศูนย์ดุแลผู้สูงอายุ Akkara Care ได้ที่ www.akkaracare.com หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082