Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ความลับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไม่อยากให้คุณรู้ ตอนที่ 4

การกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวตามปกติได้มากที่สุด กายภาพบำบัดพื้นฐาน คือการขยับข้อ ไม่ให้ข้อติด ซึ่งจะทำให้ไม่แย่ลง แต่ก็ไม่สามารถทำให้กลับมาเดินได้ หากคาดหวัง ให้คุณภาพชีวิตกลับมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ก็ควรจะทำกายภาพบำบัดแบบถูกต้องตามหลักการ มีการฝึกนั่ง ฝึกยืน ฝึกเดิน หรือฝึกกลืนก เป็นต้น โดยการทำกายภาพบำบัดควรทำโดยนักกายภาพบำบัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งจะโฆษณาว่า ศูนย์ฯมีการทำกายภาพบำบัด มีอุปกรณ์พร้อม บางแห่งอาจโฆษณาว่ามีนักกายภาพบำบัด แต่ในความเป็นจริงนั้น เป็นเช่นนั้นหรือไม่?

การกายภาพบำบัด จะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมหลัก คือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายถาพบำบัด ร่วมถึงนักกิจกรรมบำบัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่ง จะเป็นเพียงการขยับข้อผู้สูงอายุเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นยังไม่มีสถานที่สำหรับทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นเพียงทำบนที่นอน การทำเช่นนี้ ไม่เพียงเป็นการทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้ขยับร่างกาย แต่ยังทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายมากขึ้น หรืออาจถึงขั้นไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การกายภาพบำบัดไม่เพียงมีความสำคัญกับผู้สูงอายุเท่านั้น ยังสำคัญกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่พักฟื้นจากการผ่าตัด ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ

การกายภาพบำบัดมีความสำคัญ จึงต้องเป็นการวางแผนร่วมกันของแพทย์ผู้ดูแล แพทย์เวชศษสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไม่เพียงต้องมีบุคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ยังควรมีสถานที่ที่พร้อมสำหรับการกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เข้าทำการกายภาพบำบัด กลับมามีชีวิตที่ปกติมากที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อัคราแคร์ พร้อมด้วยสถานที่ แพทย์เฉพาะทางดูแล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด บุคลากรที่พร้อมให้การดูแลผู้สูงอายุ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 บางขุนเทียน อยู่ใกล้โรงพยาบาลนครธน เพียง 5 นาที เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ได้รับใบอนุญาต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เข้าชมสถานที่จริง ได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082 หรือเวปไซต์ www.akkaracare.com