Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ทำไมควรใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในสังคมไทยในปัจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น ประกอบกับสังคมการทำงานของคนหนุ่มสาวได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก ภาระหน้าที่มีมากขึ้น การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอาจทำได้ยากขึ้น มีเวลาน้อยลง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วนเหลือดูแลผู้สูงอายุในบ้านแทนคนในครอบครัว ครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ได้เป็นการบกพร่องในหน้าที่แต่อย่างใด ต้องเข้าใจก่อนว่า ศุนย์ดูแลผู้สูงอายุมีความพร้อมมากกว่าในการดูแลผู้สูงอายุ ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่ว่าจะเป็น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า เป็นต้น ยิ่งควรต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องศูนย์ดูแลสัหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ควรมีแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลผู้ดูแล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เข้ามาร่วมในการดูแล แค่เฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ก็ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแล มีทั้ง แพทย์ระบบประสาท แพทย์อายุรกรรมหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งเป็นเพียงคนมาดูแลเท่านั้น ดังนั้นครอบครัวจึงควรให้ความสำคัญในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (อ่านเรื่องการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ที่ : https://bit.ly/3NWnJxM )

ในเรื่องของค่าใช้จ่าย แน่นอนหากเลือกดูแลที่บ้าน อาจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่อาจมองไม่เห็น เช่น ค่าอาหาร ค่าเตียง ค่าเหนื่อยที่คนในครอบครัวต้องเข้ามาดูแล ค่าปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ยังไม่นับรวมกรณีที่ต้องจ้างพยาบาลเข้ามาดูแลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อัคราแคร์ พร้อมด้วยสถานที่ แพทย์เฉพาะทางดูแล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด บุคลากรที่พร้อมให้การดูแลผู้สูงอายุ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 บางขุนเทียน อยู่ใกล้โรงพยาบาลนครธน เพียง 5 นาที เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ได้รับใบอนุญาต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เข้าชมสถานที่จริง ได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082 หรือเวปไซต์ www.akkaracare.com