Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

อาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีความต้องการปริมาณอาหารลดลงจากวัยหนุ่มสาววัยทำงาน แต่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างความต้านทานโรค ผู้ที่มีภาวะทางโภชนาการดีมีสุขภาพแข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่ดี ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี เจ็บป่วยดื่มสุรา มีน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป ร่างกายจะเสื่อมโทรมเร็ว

ผู้สูงอายุยังคงต้องการสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่เช่นเดียวกับวัยอื่น ๆ เพียงแต่ต้องควบคุมเรื่องปริมาณ พลังงานที่ผู้สูงอายุควรได้รับ ผู้สูงอายุควรได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ คือ วันละ 1,500-2,000 กิโลแคลอรี

  1. โปรตีน สารอาหารประเภทโปรตีน ที่มีหน้าที่เสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เนื้อสัตว์ที่ผู้สูงอายุควรรับประทานคือ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย นมควรเป็นนมพร่องมันเนยและควรเป็นนมที่เพิ่มแคลเซียม ไข่เป็นโปรตีนที่หาง่ายแต่ควรระวังไข่แดงเนื่องจากมีคอเลสเตอรอล หรือบริโภคเฉพาะไข่ขาวเท่านั้น

  2. คาร์โบไฮเดรต สารอาหารคาร์โบไฮเดรตมีหน้าที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายผู้สูงอายุต้องการอาหารหมู่นี้ลดลงกว่าวัยทำงาน ควรเลือกเป็นข้าวไม่ขัดสี ธัญพืชเต็มเมล็ดหรือโฮลเกรน เพราะจะปลดปล่อยพลังงานช้าๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้

  3. เกลือแร่หรือแร่ธาตุ พบได้ในผักใบเขียวต่างๆ ผู้สูงอายุควรเลือกกิน ผักหลาย ๆ ชนิดสลับกัน ควรปรุงโดยวิธีต้มสุกหรือนึ่งเพราะจะทำให้ย่อยง่ายและช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติ

  4. วิตามิน มีมากในผลไม้ต่างๆ ผู้สูงอายุเลือกกินได้ทุกชนิด และควรกินทุกวันอาหารในหมู่นี้จะให้สารอาหารใน สารอาหารที่เรียกว่า "วิตามิน" มีประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานควรเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด

  5. ไขมัน ควรเป็นไขมันที่ดี เช่น ไขมันจากพืช ไขมันจากปลา ส่วนไขมันที่ควรหลีกเลี่ยง คือไขมันทรานส์ ผู้สูงอายุต้องการไขมันในปริมาณน้อย แต่ก็ขาดไม่ได้ และถ้าบริโภคไขมันมากเกินไป จะทำให้อ้วน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ผู้สูงอายุแต่ละท่าน จะมีภาวะที่ต้องการอาหารที่ต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุทั่วไป, ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อยการดูดซึม, ผู้ที่มีปัญหาการขับถ่ายต้องการใยอาหารเพิ่มเป็นพิเศษ, ผู้ที่นอนติดเตียง, ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือผู้สูงอายุที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล แต่ผู้สูงอายุทุกคนยังคงต้องการอาหารครบทั้ง 5 หมู่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อัครา แคร์ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางและนักโภชนาการ ในการดูแลคนที่ท่านรัก พร้อมด้วยสถานที่ที่เหมาะแก่การฟื้นฟูร่างกาย เชิญเยี่ยมได้ที่เวปไซต์ www.akkaracare.com หรือสนใจเข้าดูสถานที่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082