Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ก่อนที่จะเกิด โควิท-19 ระบาด บนโลกเราเคยเจอการระบาดใหญ่ของโรคในทางเดินหายใจมาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งเราสามารถผ่านมันไปได้

ไข้หวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในโรคทางเดินหายใจ อาการโดยทั่วๆ ไปจะคล้ายไข้หวัดแต่อาการรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ซึ่งอันที่จริงโรคไข้หวัดใหญ่สามารถเป็นได้ทั้งปี แต่การระบาดจะเยอะในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว

การสังเกตุอาการเบื้องต้นรหะหว่างไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้หวัดใหญ่จะแสดงอาการเฉียบพลัน เช่น ตอนเช้ายังดีๆอยู่ ไม่มีอาการอะไรแต่พอบ่าย มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อตามตัว ส่วนไข้หวัดธรรมดา จะค่อยเป็นค่อยไป ไข้ไม่สูงมาก

ผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนทุกปี เพราะนอกจากเรื่องภูมิคุ้มกันที่ลดลงตามวัยแล้ว ก็ยังมีเรื่องสายพันธุ์ของเชื้อที่เปลี่ยนไปทุกปีด้วย แม้ว่าการระบาดปี 2563 จะไม่รุนแรงแต่ก็ควรได้รับวัคซีน ช่วงเวลาที่ควรฉีดวัคซีนคือ ก่อนเข้าฤดูฝนหรือเดือนมิถุนายน-กรรกฎาคม

แต่อาจมีกรณียกเว้น สำหรับผู้ที่แพ้ไข่รุนแรง ไม่ควรฉีด เนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้ได้

สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจเรื่องการรับวัคซีน ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยซับซ้อน อัครา ยินดีให้คำปรึกษา และแนะนำสถานที่รับวัคซีน