Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่อัครา

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ โรคที่หลอดเลือดในสมอง แตก หรือ ตีบ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของ “อัมพฤกษ์, อัมพาต”

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จุดประสงค์สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุด ในผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการบกพร่องมากกว่า 1 อย่าง ทั้งนี้ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและชนิดของเส้นเลือดที่ตีบหรือแตกหรือสมองส่วนที่ได้รับความเสียหาย ระยะเวลาที่เส้นเลือดแตก รวมทั้งปริมาณเลือดที่ออก ดังนั้นการรักษาต้องใช้แพทย์ด้านหลอดเลือดสมองวางแผนการรักษาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด รวมทั้งการวางแผนด้ารอารการกินและสภาพแวดล้อมที่ดี

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หากได้รับการดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและถูกต้อง สามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติเหมือนก่อนที่จะเป็นโรค โดยการรักษาฟื้นฟู ควรทำในช่วง 3-6 เดือน เป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจมากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะบอกว่าร่างกายของผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้มากน้อยเท่าไหร่

ช่วงเวลาที่ทำการรักษาฟื้นฟูมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้ว จะส่งผลต่อช่วงขีวิตที่เหลือของผู้ป่วยและคนที่ต้องมาคอยดูแลผู้ป่วย เช่น การฝึกเดิน หากฝึกเดินผิดท่า ร่างกายจะจดจำการเดินที่ผิดเช่นนั้นไปตลอดชีวิต หรือ การฝึกกลืน หากกลืนอาหารไม่ถูก อาจจะทำให้การทานอาหารเป็นเรื่องยากไปเลย

การฝึกกายภาพที่ถูกต้อง ควรฝึกกับนักกายภาพบำบัด มีการวางแผนร่วมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ มีสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำกายภาพบำบัด ไม่ควรทำเพียงแค่ขยับแขนขา เพราะนั้นคือการทำแค่ไม่ให้ข้อติดเท่านั้น ไม่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายของคนไข้

หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองหรือเสียเวลา แต่การที่ทุ่มทับการฟื้นฟูในช่วงเวลา 3-6 เดือนนั้น คือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ช่วงเวลาที่เหลือ ไม่เพียงตัวผู้ป่วยเองแต่หมายถึงคนที่ต้องคอยดูแล ครอบครัว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นอัครา ใกล้โรงพยาบาลนครธน เพียง 5 นาที ยินดีให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยทุกกลุ่ม สามารถเข้าเยี่ยมเวปไซต์ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นอัครา ได้ที่ www.akkaracare.com หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082